Panduan Pemahaman Konsep Ibadah Puasa

Panduan Pemahaman Konsep Ibadah Puasa
Peta konsep ini dapat memberi panduan dalam mengikuti tajuk Ibadah Puasa dengan mudah.

Muqaddimah

Assalamualaikum...


Buat pengetahuan semua, blog ini bertujuan untuk memenuhi syarat latihan ilmiah
Tajuk kajian ilmiah saya ialah "Pengintegrasian Sumber Maklumat Dari Laman Web Untuk Pengajaran Dan Pembelajaran ( Ibadah Puasa)".InsyaAllah, saya akan masukkan maklumat yang terkini dan info-info yang berkaitan untuk tatapan bersama. Semoga blog ini memberi manfaat kepada semua.


Blog ini akan mengupas beberapa persoalan berkaitan Ibadah Puasa. Pendidikan ibadah melibatkan pengajaran dan pembelajaran yang bersifat fardhu ain dan fardhu kifayah. Pendidikan ini bertujuan untuk menjelmakan segala amalan agama dalam bentuk praktikal dan mengfungsikan segala anggota dan pancaindera manusia serta mengabdikan diri kepada Allah. Pendidikan Ibadah berperanan untuk mendidik individu tentang bagaimana menyembah, mentaati, memohon pertolongan dan keampunan kepada-Nya. Tajuk Ibadah Puasa ini merupakan ibadah khusus iaitu fardhu ain . Sebagaimana Firman Allah dalam Surah al-Baqarah:21.Maksudnya: Wahai sekalian manusia! Beribadahlah kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu (menjadi orang yang) bertaqwa. .

(Surah al-Baqarah:21)


Ibadah puasa merupakan satu tuntutan yang wajib dilaksanakan oleh setiap Umat Islam pada bulan Ramadhan. Namun ibadah Puasa ini bukan tertakluk pada bulan Ramadhan sahaja tetapi boleh dilakukan pada bulan-bulan lain seperti puasa sunat dan sebagainya. Firman Allah Surah al-Baqarah: 183
Sebagai Umat Islam kita perlu mendalami pengertian sebenar puasa menurut Islam. Puasa adalah dinding kepada umat Islam dan solat adalah tiangnya.Bagaimana dinding hendak lekat sekiranya tiang tiada? Kita harus ingat ganjaran yang akan kita perolehi daripada Allah s.w.t apabila kita berpuasa. Puasa adalah latihan jasad, minda, perasaan dan hati secara serentak. Kalau kita ingin menjadi insan yang hebat dan cemerlang, kita harus memantapkan kekuatan ini.


Peringatan buat semua, di dalam Islam kita mendengar setiap makhluk yang bernyawa pasti merasai mati. Oleh itu, kita tidak tahu bila ajal kita akan jemput. Sebab itu, kita harus sentiasa bersedia untuk menghadapi kematian dengan bekalan dan ketakwaan kepada Allah s.w.t. Lebih-lebih lagi pada bulan Ramadhan ini, semua syaitan telah diikat oleh Allah s.w.t dan kita harus muhasabahkan diri pada bulan yang penuh keberkatan ini. Sekiranya hati kita telah di kuncikan Allah daripada menerima Islam, maka neraka adalah tempatnya apabila kiamat nanti.Wallahualam.


Objektif Tajuk Ibadah Puasa

Pengertian PuasaPengertian:

Puasa dari segi bahasa bermaksud menahan diri daripada sesuatu. Manakala puasa dari segi istilah syarak pula bermaksud menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan pusa bermula daripada terbit fajar sadiq sehingga terbenam matahari yang di sertakan dengan niat . Puasa juga merupakan salah satu daripada Rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap individu Muslim pada bulan Ramadhan.

Imam Abu Hamid al-Ghazali dalam bukunya Ihya al-'Ulumuddin telah membahagikan puasa itu kepada 3 tingkatan:

  1. Puasanya orang awam (shaum al-'umum): menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa seperti makan dan minum.
  2. Puasanya orang khusus (shaum al-khusus): turut berpuasa dari panca indera dan seluruh badan dari segala bentuk dosa.
  3. Puasanya orang istimewa, seperti khusus (shaum al-khawasi al-khawas): turut berpuasa 'hati nurani', iaitu tidak memikirkan sangat soal keduniaan.

Pembahagian di atas memberikan umat Islam ruang untuk berfikir dan menelaah tingkat manakah mereka berada.

Hukum Berpuasa:

Berpuasa pada bulan ramadhhan merupakan salah satu daripada Rukun Islam.Syariat ini diturunkan kepada umat Muhammad s.a.w. pada 10 Syaaban tahun ke-2 Hijrah. Makanya, wajiblah ia dilakukan oleh semua orang Islam. Puasa lain yang wajib ialah puasa kifarah dan puasa nazar.

Dalil Kewajipan Berpuasa:

Firman Allah s.w.t:

Maksudnya:


“ Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan ke atas umat-umat yang sebelum kamu, semoga kamu menjadi orang-orang yang bertaqwa. “ (Surah al-Baqarah : 183)"

Sumber Rujukan:
1. Pendidikan Islam, Sasbadi
2- Puasa dan Aspek-aspek Kehidupan Manusia
oleh Lalukhidir

 
Ibadah Puasa © 2007 Template feito por Templates para Você