Panduan Pemahaman Konsep Ibadah Puasa

Panduan Pemahaman Konsep Ibadah Puasa
Peta konsep ini dapat memberi panduan dalam mengikuti tajuk Ibadah Puasa dengan mudah.

Perkara Makruh Ketika BerpuasaDi antara perkara makruh ketika berpuasa ialah:1. Memberus gigi selepas tergelincir matahari.


Pendapat paling sahih ialah harus bersiwak (gosok gigi) pada setiap waktu ketika berpuasa sama ada sebelum gelincir matahari atau selepasnya. Mengenai pendapat yang memakruhkan bersiwak selepas matahari tergelincir berdasarkan hadis yang teramat dhaif sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan al-Darulqutni. Sedangkan nabi s.a.w bersabda:

Maksudnya:

"Jika tidak menyusahkan umatku, pasti aku perintahkan mereka bersiwak (gosok gigi) setiap kali berwuduk untuk mengerjakan solat."

- ( Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim)-

2. Merasa Makanan dengan lidah

Menurut fatwa para ulama kontemporari, perbuatan itu tidak membatalkan puasa selagi hadnya tidak sampai kepada halkum. Hukumnya makryh begitu juga masalah berkaitan penggunaan ubat gigi.

Abbas r.a berkata:

Maksudnya:
"Tidak mengapa seseorang yang merasai cuka atau apa sahaja dalam keadaan berpuasa selagi ia tidak memasuki halkum."

- (Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah)-

3.Berbekam

Apabila seseorang itu berbekam di siang Ramadhan ataupun puasa sunat adalah di bolehkan dan tidak membatalkan puasa tersebut. Kerana Rasulullah s.a.w pernah berbekam ketika Baginda sedang berpuasa.

Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Abbas Radiallahu ‘anhuma, beliau berkata yang maksudnya :

"Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam pernah berbekam padahal Baginda sedang berpuasa"

(Hadis riwayat Bukhari)


4.Berkumur secara berlebihan


Berkumur-kumur secara berlebihan hukumnya makruh sahaja dan tidak membatalkan puasa, cuma jika berlebihan berkumur ulama Syafie mengatakannya terbatal. Justeru, jauhilah berlebihan di ketika puasa adalah lebih baik. Berdasarkan hadith : "Sempurnakan wudhu , basuhlah celah-celah jari jemarimu , dan lebih-lebihkan menyedut air ke hidungmu kecuali tatkala kamu berpuasa ( Riwayat Abu Daud , no 142 ; At-Tirmidzi, 788 ; Al-Hakim, Sohih menurut Ibn Khuzaymah, Ibn Hibban & Al-Hakim dan dipersetujui oleh Az-Zahabi ; albani ; sohih)


5.Terlalu kerap mandi

Tiada masalah untuk orang berpuasa mandi, ia tidak membatalkan puasa. Dalilnya adalah hadis yang menunjukkan Nabi s.a.w mengizinkan orang yang junub mandi selepas waktu subuh. Namun, hukum makruh bagi orang yang terlalu kerap mandi.

Sumber Rujukan
1.Hamil @ Amir Abdul Hameed & Mohd Shukri Othman,Pendidikan Islam, Sasbadi.
2. Tazkirah Ramadhan oleh kumpulan kraftangan

3 Comments:

raffi santibez said...

kalo main bola di petang hari makruh x?

wwd said...

Berdasarkan hadis Nabi s.a.w., mandi adalah harus bagi orang berpuasa sama ada untuk menyucikan diri atau untuk meredakan kelesuan badan kerana puasa. Keharusan mandi untuk menyucikan badan (dari hadas besar), sabit di dalam hadis dari Aisyah r.a. dan Ummu Salamah r.a. yang menceritakan; “Rasulullah s.a.w. bangun pagi (setelah masuk waktu subuh) dalam keadaan berjunub, kemudian baginda mandi dan berpuasa” (HR Imam al-Bukhari dan Muslim). Adapun mandi dengan tujuan menyejukkan badan untuk meredakan keletihan puasa, keharusannya sabit dalam hadis dari beberapa sahabat Nabi s.a.w. yang menceritakan; “Kami telah melihat Rasulullah s.a.w. ketika berada di satu kampong Arab bernama al-‘Araj, baginda mencurah air ke atas kepalanya ketika baginda sedang berpuasa untuk meredakan dari lapar atau dari kepanasan” (HR Imam Abu Daud dan al-Hakim). Kesimpulannya, mandi pada bila-bila masapun hukumnya harus bagi orang berpuasa berdalilkan hadis di atas kerana tujuan mandi tidak lari dari apa yang dilakukan Nabi s.a.w. tersebut. Namun hendaklah ketika mandi itu jangan berlebihan hingga air masuk ke kerongkong (terutamanya orang yang mandi dengan berendam/berenang) atau air masuk ke dalam corong telinga (yang mengikut sebahagian ulamak akan membatalkan puasa).

Wallahu a’lam.

Rujukan;

1. Al-Mughni, Imam Ibnu Qudamah, 3/78.
2. al-Wajib Fi Fiqh as-Sunnah Wa al-Kitab al-‘Aziz, Dr. Abdul-Adziem Badawi, hlm. 204.
3. Fiqh al-‘Ibadat, Syeikh Hassan Ayyub, hlm. 435.

Alvino G said...

Hukum sms sayang-sayang an gimana ? Terimakasih

 
Ibadah Puasa © 2007 Template feito por Templates para Você